STRONA W BUDOWIE 
 
 

FOTOGRAFIKA SZCZEPAŃSKI

ZDJĘCIA DO DOKUMENTÓW (DOWÓD OSOBISTY, PRAWO JAZDY, PASZPORT, DYPLOM, LEGITYMACJA)
FOTOGRAFIA STUDYJNA

ODBITKI Z NOŚNIKÓW CYFROWYCH I ANALOGOWYCH
RETUSZ STARYCH ZDJĘĆ
ZDJĘCIA W RAMKACH OZDOBNYCH I KALENDARZACH
SKANOWANIE ZDJĘĆ, SLAJDÓW, NEGATYWÓW

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego
"Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm",
udzieloną przez PFR S.A.

Wrocław ul. Kotlarska 40
tel. 71 342 94 30

Wrocław ul. Partyzantów 64
tel. 71 348 65 10

e-mail: uslugi@f-ka.com.pl